Plastične nogice

Plastične nogice

plastične nogice

Podesive plastične podloge omogućavaju vam da lako poravnate visinu ili nagib terase. Osnovni podnožje (90-160 mm) može se nadograditi pomoću pojaseva za povećanje visine.

Minimalna visina: 35 mm

Maksimalna visina (bez produžnih kablova): 55 mm