German
English
Srpski

Bukov pellet 100% od bukve

Pellet za ogrev, 100% od bukve. Mali ostatak sagorevanja 0,46%, visoka kaloricnost.

Sertifikat o kvalitetu:

Dimenzije                                prečnik  6,2-6,8mm

                                              L= 5-40mm (cca 98%)

Sitovna analiza                         0,62% < 3,15mm

Ukupna vlaga                                             6,32%

Nasipna gustina                                        612 kg/m3

Jedinična gustina                                    1.102 kg/m3

Pepeo                                                       0,46%

Isparljive materije                                         78,54%

Gornja toplotna moć                                18.310 kJ/kg

Donja toplotna vrednost                           17.058 kJ/kg

Copyright © 2011 JBA d.o.o. | Design by FLKdesign